Trasa Toruńska – Warszawa

Tunele dzwiękowe pierwsze takie zabezpieczenie przed hałasem w Polsce.

Fotografie Bernard Borowy

Podobne półtunele można spotkać w Austrii, Szwajcarii i we Francji.

Koszt tej konstrukcji 80 mln zł, czyli  9 proc. wartości inwestycji.

Do budowy półtuneli z ekranów wykonawca zużył łącznie 59 tys. mkw. tzw. ekranów odbijających ze szkła zespolonego i prawie 8 tys. mkw. paneli przeciwdźwiękowych.

W najwęższym miejscu tunel ma 13 metrów, a w najszerszym – 29

Naszym zdaniem w nocy wyglądają przepięknie