Cytadela Wieczorową Porą

Fotografie: Błażej Piotrowski

Cytadela Warszawska – twierdza w Warszawie.

Po upadku powstania listopadowego twierdza była punktem kontrolno-pacyfikacyjnym na całą Warszawę,

będącą ośrodkiem polskiego ruchu niepodległościowego.

Pełniła także rolę więzienia śledczego (X Pawilon).